Ubezpieczenie

Ubezpieczenie jest nieobowiązkowe.

Składka na ubezpieczenie jest dobrowolna.

Składka ubezpieczeniowa w roku szkolnym 2020/21 r. wynosi – 45 zł.
Składkę należy wpłacać wyłącznie na konto Rady Rodziców.

numer konta:

2910 20 25 28 0000 0002 0409 50 71

Termin wpłaty 11 wrzesień 2020 r.

Wpłacając należy podać :
imię i nazwisko dziecka , klasę lub grupę
Rada Rodziców jako ubezpieczyciela wybrała firmę
WIENER –VIENNA INSURANCE GROUP

Dokumenty dotyczące ubezpieczenia znajdują się w linkach poniżej:

Warunki ubezpieczenia przedszkole i szkoła

Ubezpieczenie Pakiet Oświata

Ubezpieczenie Pakiet Oświata cd.

Font Resize
Contrast