Godziny Wychowawcze ze Światem

W roku szkolnym 2023/2024 uczniowie z klas 7b i 8 uczestniczyli w programie „Godziny Wychowawcze ze Światem”, organizowanym przez Polską Akcję Humanitarną.

Podczas zajęć poznawaliśmy globalne współzależności, wzmacnialiśmy postawy solidarności i otwartości oraz umiejętność krytycznego myślenia. Celem programu było nie tylko informowanie o tym, jaki nasz świat jest obecnie, ale także kształtowanie postaw, które pomogą nam uczynić go bardziej sprawiedliwym w przyszłości.
Udział w „Godzinach Wychowawczych ze Światem” był dla naszych uczniów wyjątkowym doświadczeniem, które z pewnością wpłynęło na ich postrzeganie świata i chęć angażowania się w działania na rzecz innych.
Cieszymy się, że nasi uczniowie mogli uczestniczyć w tak wartościowym programie i mamy nadzieję, że zdobyte doświadczenia i wiedza zaowocują w ich życiu.
Font Resize