Szkolny Klub Wolontariatu

Działalność  wolontarystyczna zawsze była częścią życia naszej szkoły. Każdego roku chętnie włączamy  się  w różne  projekty i akcje charytatywne   zarówno  o zasięgu  lokalnym, jak i ogólnopolskim.  Niesienie pomocy daje nam wiele radości  i uczy otwartości oraz wrażliwości na problemy innych ludzi.

Dnia 19 września  2018 roku decyzją Rady Pedagogicznej został oficjalnie powołany do życia Szkolny Klub Wolontariatu,  który pomoże nam jeszcze pełniej  realizować  piękną  ideę wolontariatu.

Tematyce wolontariatu został poświęcony apel szkolny dnia 28 września 2018r, w którym uczestniczyła społeczność szkolna klas IV-VIII.  W młodszych klasach odbyły się klasowe pogadanki.  Uczniowie dowiedzieli się nie tylko, co to jest wolontariat, kim są wolontariusze, jakie cechy powinni posiadać, ale również jakie korzyści  płyną z działalności wolontarystycznej.

Pierwsze spotkanie osób zainteresowanych niesieniem bezinteresownej pomocy potrzebującym  miało miejsce 1 października 2018r. Na zebraniu w dniu  11 października uczniowie zostali zapoznani z regulaminem SKW , a następnie  opracowali wspólnie z nauczycielami   roczny plan pracy.

Zapraszamy do śledzenia naszych działań na stronie szkoły w zakładce-> Nasza Aktywność-> Szkolny Klub Wolontariatu.

Koordynatorzy  SKW:  Małgorzata Fischer, Maria Kubica