KLUB WOLONTARIATU-DZIAŁANIA

ROK SZKOLNY 2019/2020


Akcja „Dzieciaki oddają pluszaki 2019” w naszej szkole zakończona! Przekazaliśmy fundacji Pomaluj mój świat z Bielska- Białej całą górę pluszaków, które w magiczny sposób zmienią się w dodatkowe godziny leczenia i rehabilitacji dla dzieci!

Dziękujemy wszystkim Uczniom, Przedszkolakom i wspaniałym Rodzicom za pomoc w zbiórce!

 

Anna Kantorowska/Anna Mędela

 


ROK SZKOLNY 2018/2019


Nasza szkoła otrzymała tytuł i certyfikat „ Szkolny Klub Wolontariatu”

Otrzymanie certyfikatu jest nagrodą za duże zaangażowanie całej społeczności szkolnej na rzecz potrzebujących. We wrześniu 2018r. przystąpiliśmy do ogólnopolskiego konkursu „Szkolny klub wolontariatu” zorganizowanego przez Studium Prawa Europejskiego w Warszawie. Otrzymaliśmy szereg zadań do wykonania, z realizacji których sukcesywnie przesyłaliśmy sprawozdania. Rozpoczęliśmy od pogadanek na temat wolontariatu, promowaliśmy ideę wolontariatu na terenie szkoły, powołaliśmy do życia Szkolny Klub Wolontariatu. Zorganizowaliśmy konkurs plastyczny „Pomocna dłoń” oraz konkurs na pracę literacką na temat: „Pomaganie jest fajne!”. Uczestniczyliśmy w wielu akcjach charytatywnych o zasięgu lokalnym i ogólnopolskim, prowadziliśmy akcje samopomocy w naszej placówce. Konkurs przyczynił się do rozpropagowania idei wolontariatu wśród całej społeczności szkolnej.

Koordynatorzy SKW: M. Fischer i M.Kubica


Podsumowanie projektu „Namugon-GO! Misyjna Sztafeta Szkół”

Nasza szkoła uczestniczyła w całorocznym projekcie charytatywnym wspierającym Centrum młodzieżowe CALM w Ugandzie, który był prowadzony przez Salezjański Wolontariat Misyjny „Młodzi Światu” z Krakowa. Wraz z nami w projekcie udział wzięło 8 innych szkół z różnych stron Polski. Projekt zakończył się sukcesem. Wspólnie udało się uzbierać 10.000 zł na budowę toalet na placówce misyjnej w Namugongo. Nasz Szkolny Klub Wolontariatu oprócz kampanii informacyjnej zorganizował trzy akcje pomocowe: zbiórkę puszek aluminiowych cały rok, kiermasz słodkości w grudniu oraz sprzedaż zeszytów w marcu. Uzbieraliśmy razem 450 zł. Cieszymy się, że mamy swój udział w tym pięknym przedsięwzięciu.

Poniżej zamieszczamy link do strony SWM „Młodzi światu” z Krakowa z podziękowaniem dla wszystkich uczestników projektu.

https://swm.pl/blog/2019/05/21/namugon-go-misyjna-sztafeta-szkol-2/

 

 

 


Kolejny etap realizacji projektu „Namugon-GO” zakończony!

Z radością informujemy, że w miesiącu marcu zakończył się kolejny etap realizacji całorocznego projektu „ Namugon-GO”, który realizujemy w ramach współpracy z Salezjańskim Wolontariatem misyjnym „ Młodzi Światu” z Krakowa. Tym razem członkowie SKW z naszej szkoły sprzedawali zeszyty, a środki finansowe w wysokości 169 zł przekazali na wsparcie projektu. Kiermasz cieszył się zainteresowaniem nie tylko uczniów, ale i przedszkolaków.

Wszystkim gorąco dziękujemy za wsparcie naszej akcji charytatywnej.

Członkowie SKW

 


„Góra Grosza”

Wielka inicjatywa zbierania monet w naszej szkole powoli zmierza do końca.

Do akcji włączyły się prawie wszystkie oddziały szkolne i przedszkolne wraz z nauczycielami.

Groszy było mnóstwo! Wolontariusze stanęli na wysokości zadania i uporali się już prawie z wszystkim.

Do liczenia około 18184 monet zgłosiło się 11 osób,  w sumie  liczyliśmy je 24 godziny.

Najwyższą kwotę uzbierała klasa I A, łącznie 91,16 zł, następnie nauczyciele:  69,75 zł i klasa I B:  58,36 zł.

W sumie przekażemy 531,86 zł.

Cel Góry  Grosza pozostaje od lat niezmienny- pomoc dzieciom, które z różnych przyczyn nie mogą

wychowywać  się  we  własnym  domu  rodzinnym.

Głównym organizatorem Góry Grosza jest Towarzystwo Nasz Dom.

Za każdy grosz dziękujemy w imieniu dzieci, którym pomagamy!

A. Kost

 

 

 

 

 

 

 

 


Pomoc dla hospicjum św. Ojca Pio w Pszczynie

W grudniu Uczniowie naszej szkoły wykonali kilkadziesiąt ozdób bożonarodzeniowych, które zostały przekazane na kiermasz świąteczny organizowany przez Hospicjum. Dzięki zaangażowaniu Uczniów i ich Rodzin powstało wiele wspaniałych prac, a uzyskane z nich środki finansowe wspomogły budowę pszczyńskiego Hospicjum.

     Barbara Czernecka – nauczyciel plastyki

 


Konkurs plastyczny „Pomocna dłoń”

W listopadzie 2018 uczniowie ZSP nr 6 w Czarkowie wzięli udział w konkursie plastycznym zorganizowanym w  dwóch kategoriach wiekowych: klasy I-IV i V-VIII. Celem konkursu było przybliżenie idei wolontariatu, kształtowanie wrażliwości na potrzeby ludzi chorych i cierpiących, rozwijanie empatii i zachęcanie do pomagania, rozwijanie kreatywności i twórczej wyobraźni. Zadaniem uczestników było przygotowanie plakatu zachęcającego do pomagania innym w formacie A3.

Podczas oceny prac komisja brała pod uwagę zgodność przekazu pracy z celem konkursu, walory artystyczne i estetyczne,  pomysłowość i oryginalność pracy plastycznej. Podczas lekcji plastyki zostały przeprowadzone rozmowy na tematy związane z wolontariatem i różnymi sposobami niesienia pomocy potrzebującym.

Komisja nominowała trzy prace do nagrody oraz trzy do wyróżnienia. W czwartek 6 grudnia podczas apelu zostały wręczone nagrody:

I miejsce – Emilia Wala

II miejsce – Nikola Tomża

II miejsce – Kinga Dyrda

Wyróżnienia otrzymali: Aleksandra Piechnik, Martyna Tomanek, Dawid Kubis.

Organizatorki konkursu:

Maria Kubica

Małgorzata Fischer

Barbara Czernecka

 

 

 

 

 

 

 

 


KONKURS „POMAGANIE JEST FAJNE”

LINK DO REGULAMINU

——————————————————————————————————————————————————————————————————

Dzień Wolontariusza

6 grudnia bieżącego roku w naszej szkole świętowaliśmy Międzynarodowy Dzień Wolontariusza, który z inicjatywy ONZ jest obchodzony na całym świecie od  1986 roku.   To doskonała okazja  do tego, by uświadomić wszystkim ,  jak wielką rolę odgrywają osoby zaangażowane w pracę społeczną na rzecz innych. To też doskonały moment dla samych wolontariuszy, by pochwalić się zrealizowanymi inicjatywami i zachęcić do współdziałania innych.

Po krótkim wstępie prowadzący  podsumowali  wszystkie zakończone dotychczas projekty. A były to:

  1. Zbiórka karmy dla zwierząt ze schroniska ARKADIA;

  2. Projekt Książka Wspiera Bohatera, współpraca z Fundacją Ekologiczną Arka

  3. Kwestowanie na rzecz Hospicjum Ojca Pio w Pszczynie.

  4. Projekt „100-lecie Niepodległości” WIZYTA ŚWIĘTEGO MIKOŁAJA NA KRESACH

  5. Zbiórka pluszaków i artykułów plastycznych dla podopiecznych fundacji „Mam marzenie”

Sprawozdanie uświetniła prezentacja multimedialna, która jeszcze raz przywołała emocje towarzyszące nam podczas ich realizacji.

Następnie poinformowano wszystkich  o projektach  realizowanych aktualnie w naszej szkole: Szlachetna Paczka, Góra Grosza,  Na-mu-gon-GO!  Misyjna Sztafeta Szkół. Uczniowie bezpośrednio zaangażowani w to ostatnie przedsięwzięcie,  opowiedzieli zebranym o trudnej sytuacji uczniów w Namugongo w Ugandzie i  zachęcili do wsparcia finansowego poprzez zakup słodkości na kiermaszu szkolnym.

Punktem kulminacyjnym apelu było spotkanie z Panem Witoldem Kubisem, który 2 grudnia  podczas Gali Wolontariatu powiatu pszczyńskiego, otrzymał wyróżnienie „Wolontariusz Roku”. Gromkimi brawami podziękowaliśmy naszemu gościowi  za nieocenioną pomoc naszej szkole, a Pani Dyrektor na pamiątkę wręczyła laurkę, którą przygotowali dla niego uczniowie.

Wystrój sali na tej uroczystości stanowiły  były prace uczniów wyróżnione w szkolnym konkursie plastycznym „Pomocna dłoń”. Zwycięzcy zostali uhonorowani dyplomami i nagrodami.

Szkolny Klub Wolontariatu

 


„100 czekolad na 100- lecie Odzyskania Niepodległości”

W ramach projektu „100-lecie Niepodległości –  WIZYTA ŚWIĘTEGO MIKOŁAJA NA KRESACH” uczniowie ze Szkolnego Klubu Wolontariatu  przeprowadzili akcje charytatywną „100 czekolad na 100- lecie Odzyskania Niepodległości”.

Projekt był   oparty na idei patriotycznej i charytatywnej.  Zebraliśmy 215 czekolad i bombonierek, które za pośrednictwem Stowarzyszenia  Pomocy Polakom na Wschodzie  KRESY z Krakowa trafią do dzieci z Litwy, Ukrainy i Białorusi.

To dla nas wielka radość, że w roku 100- lecia Odzyskania Niepodległości mogliśmy podzielić się cząstką dobra z Polakami żyjącymi na Kresach.

Dziękujemy wszystkim zaangażowanym w akcję.

Członkowie SKW:

Weronika Stanclik, Iga Badźmierowska, Paulina Mizera, Patrycja Gruszka, Dawid Szłapa


Szkolny Klub Wolontariatu 1 listopada 2018 r, kwestował na cmentarzu w Czarkowie, na

 budowę Hospicjum O. Pio w Pszczynie. Zaangażowani byli  wolontariusze naszej szkoły , uczniowie, nauczyciele, rodzice oraz pracownicy szkoły. Dzięki hojności mieszkańców Czarkowa i nie tylko,  zebraliśmy 3206 zł.

Wszystkim wolontariuszom za czas poświęcony, dar serca ,  DZIĘKUJEMY.

M. Fischer

 

 


Zbiórka dla  Fundacji  „Zwierzęca Arkadia”

Dobiegła końca zbiórka karmy dla podopiecznych Fundacji Zwierzęcej Arkadia. Uczniowie z dużym zaangażowaniem przynosili karmę dla kotów i psów. W naszej zbiórce znalazły się również ciepłe koce dla zwierząt. Wszystkim bardzo dziękujemy za okazane serce, szczególne podziękowania należą się Państwu Orawczak za zorganizowanie 150 kg marchewki.

W.Bienioszek / B.Machulec


SZKOLNY KLUB WOLONTARIATU

Działalność  wolontarystyczna zawsze była częścią życia naszej szkoły. Każdego roku chętnie włączamy  się  w różne  projekty i akcje charytatywne   zarówno  o zasięgu  lokalnym, jak i ogólnopolskim.  Niesienie pomocy daje nam wiele radości  i uczy otwartości oraz wrażliwości na problemy innych ludzi.

Dnia 19 września  2018 roku decyzją Rady Pedagogicznej został oficjalnie powołany do życia Szkolny Klub Wolontariatu,  który pomoże nam jeszcze pełniej  realizować  piękną  ideę wolontariatu.

Tematyce wolontariatu został poświęcony apel szkolny dnia 28 września 2018r, w którym uczestniczyła społeczność szkolna klas IV-VIII.  W młodszych klasach odbyły się klasowe pogadanki.  Uczniowie dowiedzieli się nie tylko, co to jest wolontariat, kim są wolontariusze, jakie cechy powinni posiadać, ale również jakie korzyści  płyną z działalności wolontarystycznej.

Pierwsze spotkanie osób zainteresowanych niesieniem bezinteresownej pomocy potrzebującym  miało miejsce 1 października 2018r. Na zebraniu w dniu  11 października uczniowie zostali zapoznani z regulaminem SKW , a następnie  opracowali wspólnie z nauczycielami   roczny plan pracy.

Zapraszamy do śledzenia naszych działań na stronie szkoły w zakładce-> Nasza Aktywność-> Szkolny Klub Wolontariatu.

Koordynatorzy  SKW:  Małgorzata Fischer, Maria Kubica