EGZAMIN

EGZAMIN ÓSMOKLASISTY

2019/2020r.

Oświadczenie do pobrania, które należy przynieść w pierwszym dniu egzaminacyjnym -> Oświadczenie rodzica

 

Procedury podczas egzaminu ósmoklasisty

 

KOMUNIKAT CKE – > LINK

Informacje o egzaminie – CKE – LINK

 

Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany przez trzy kolejne dni:

1. pierwszego dnia – egzamin z języka polskiego, który trwa 120 minut

2. drugiego dnia – egzamin z matematyki, który trwa 100 minut

3. trzeciego dnia – egzamin z języka obcego nowożytnego, a od roku 2022 również egzamin z przedmiotu do wyboru, z których każdy trwa po 90 minut.

Na egzamin uczeń przynosi ze sobą wyłącznie przybory do pisania: pióro lub długopis ‎z czarnym tuszem/atramentem, a w przypadku egzaminu matematyki również linijkę. ‎

Na egzaminie nie można korzystać z kalkulatora oraz słowników. Nie wolno także przynosić ‎i używać żadnych urządzeń telekomunikacyjnych.‎


Prezentacja multimedialna dotycząca rekrutacji do szkół średnich

Font Resize
Contrast