Spotkanie podsumowujące pracę SU

W przededniu zakończenia roku szkolnego członkowie Samorządu Uczniowskiego wraz z uczniami angażującymi się w działalność społeczną zebrali się na ostatnim spotkaniu w roku szkolnym 2023/2024. Podsumowano działalność statutową i wszystkie inicjatywy samorządowe. A pizza pozwoliła wczuć się już w wakacyjny klimat 😎

Font Resize